top of page
Kobieta która trzyma kwiaty

Kurier Kwiatów

Grafika

Bukietem dopełnimy każdą rocznicę. Miłości i przyjaźni trwanie kwiatami uczcimy - bo dojrzałość uczuć pamięci wymaga. Bukiet ubierzemy w te emocje, które trwając nie gasną,
a mocniejsze się stają. Związku osób subtelność w kwiatach ukryjemy.

bottom of page